Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach – województwo opolskie

24.11.2020

Rewitalizacja pracowni komputerowej.

Zastaliśmy kilkuletnie komputery z systemem Windows 7, które działały bardzo wolno. Każdy komputer pracował osobno. Nauczyciel chcąc przesłać prace do uczniów musiał podejść z pendrive do każdego komputera.

Zmodernizowaliśmy komputery poprzez wymianę dysków na SSD oraz zainstalowaliśmy Windows 10 Professional. Dostarczyliśmy serwer, aby nauczyciel mógł przesyłać pliki w prosty sposób ze swojego komputera do wszystkich uczniów. Uczniowie mogą także wysyłać sprawdziany do nauczyciela.
Pracownia zyskała drugą młodość – nastąpił wzrost prędkości uruchamiania komputera z 2,34 min do 23 sekund. Natomiast po uruchomieniu komputera programy uruchamiają się błyskawicznie. Wcześniej trzeba było czekać i czekać..