Zespół Szkół w Brzozówce – województwo kujawsko-pomorskie

6.11.2020

Nowa pracownia komputerowa.

Dostarczyliśmy nową 10 stanowiskową pracownię komputerową, która zastąpiła
wysłużona pracownię SBS z 2007 roku.
Nowa pracownia SBS posiada znaną funkcjonalność MENowską. Zachowaliśmy strukturę kont mobilnych, a przesyłanie plików od nauczyciela odbywa się za pomocą wbudowanych narzędzi.