Serwery do pracowni komputerowych

Nowe serwery przygotowane zgodnie z konfiguracją MEN-EFS.
Serwery są zainstalowane i gotowe do podłączenia w pracowni komputerowej.

Wkład w przygotowanie serwerów wnieśli nauczyciele wyróżnieni w Konkursie dla Innowacyjnego Nauczyciela.