Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie Ośrodku – województwo mazowieckie

7 grudnia 2020

Modernizacja szkolnej pracowni komputerowej.

Pracownię zastaliśmy z typowymi bolączkami. Wolne uruchamianie i działanie, brak Internetu,
nieaktualny system Windows.

Wszystkie komputery zostały wyczyszczone, zmodernizowane, a następnie zainstalowaliśmy Windows 10 Professional. Dostarczony serwer z Windows serwer 2019 standard EDU jest skonfigurowany zgodnie
ze specyfikacją MEN. Mobilne konta uczniów, komunikacja nauczyciel – uczeń zapewniają komfort nauczania.