Podczas reinstalacji pracowni szkolnej w Faliszówce

18.03.2016

Serwer i każdy komputer w pracowni jest otwierany, żeby wykonać pełen przegląd podzespółów. Nastepnie system jest instalowany na nowo.

FaliszówkaWalizka narzędziowa – wszystko może się przydać.Faliszówka_walizka