Dostawa nowego serwera i3 do pracowni odebranej w 2005 roku

19.04.2016

Dyrektor Szkoły Podstaowej w Borku Starym zamówił nowy serwer do 10 letniej pracowni komputerowej. Dzięki temu cała pracownia odzyskała wigor i pełną sprawność.

serwer i3