Dostawa nowego serwera i reinstalacja pracowni komputerowej dla szkoły podstawowej w Krępcu – województwo lubelskie

29.02.2016

Szkoła zdecydowała się na zakup nowego serwera do pracowni dostarczonej
w 2005 roku. Stary serwer był wysłużony, a jego modernizacja nieopłacalna.

Nowy serwer, który uruchamia się w 2 minuty zapewnia doskonałą wydajność całej pracowni powiększonej o nowe komputery z Windows 7.

Krępiec