Aktywna tablica 2020-2024

Najnowsze informacje

22.04.2021
Z nieoficjalnych informacji od MEN wnioski powinny ukazać się w tym tygodniu.

Będą trzy rodzaje wniosków w zależności od rodzaju i typu szkoły.
Placówka może otrzymać 14 000 zł, 35 000 zł lub 100 000 zł (tj. 80% wartości zadania) z budżetu państwa
i 20% z organu prowadzącego (z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministerstwa)
Termin składania wniosków będzie prawdopodobnie wydłużony z 15 do 30 maja.
Będą doprecyzowane informacje odnośnie procentu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
jaki jest wymagany do skorzystania z odpowiedniego programu.

Informacje o programie

Program_Aktywna_tablica_-_załącznik_do_uchwały