Zespół Szkolno-Przedszkolny w Podborzu – województwo podkarpackie

13.09.2016

Serwis pracowni komputerowej SBS odebranej w 2008 roku.

Prawdopodobnie wakacyjna burza uszkodziła switch. Także serwer nie działał właściwie
z powodu częstego wyłączania spowodowanego przerwą w dostawie prądu.

Reinstalacja serwera i wymiana switch’a przywróciła pełną sprawność pracowni komputerowej.

12