Publiczna Szkoła Podstawowa w Łąkcie Dolnej – województwo małopolskie

13.09.2016

Rewitalizacja pracowni szkolnej SBS odebranej w 2007 roku i uruchomienie sieci WiFi.

Pracownia działała bardzo powoli, programy nie uruchmiały się właściwie, a na serwerze pojawiały się błędy.

Instalacja nowego SBS’a i reinstalacja wszystkich komputerów przywróciła sprawność pracowni. Na życzenie Dyrekcji została uryuchomiona sieć WiFi
z dostępem do Internetu.

12