XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

20.02.2017

Dostawa pracowni komputerowej wyposażonej w 20 komputerów Dell z monitorami
do Liceum w Warszawie.

1