Szkoła Podstawowa w Górnikach – województwo świętokrzyskie

21.02.2017

Dostawa serwera oraz komputerów Dell do szkoły.

Dostarczyliśmy kompletną pracownię komputerową.
Serwer z systemem Windows 2016 został opracowany na wzór MENowskich serwerów 2003.
Zachowaliśmy poziomy uczniowskie A, B, C, D i zasady Active directory.

Stacje uczniowskie Dell z systemami Windows 10 Professional i Office 2016.