II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika w Ostrołęce

16.06.2021

Szkolna pracownia informatyczna z 2008 roku otrzymana z funduszy EFS nadal działa dzięki dbałości nauczyciela oraz serwisowi raz do roku.

Serwer Actina uległ drobnej awarii pamięci RAM. Wymieniliśmy uszkodzone podzespoły i pracownia odzyskała sprawność. Został też podłączony szybki Internet OSE.

Szkoła Podstawowa w Piekarach im. Jana Długosza – województwo mazowieckie

02.06.2021

OSE w szkole.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna została zainstalowana w budynku szkolnym.
Następnie podłączyliśmy szybki Internet do sieci WiFi oraz wszystkich urządzeń komputerowych.
Konfiguracja tablic multimedialnych oraz laptopów w pracowni informatycznej zakończyła prace modernizacyjne.

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czeszyckiej – województwo dolnośląskie

26.05.2021

Naprawa pracowni komputerowej.

12 stanowiskowa pracownia komputerowa borykała się z typowymi problemami.
Bardzo wolne działanie komputerów, wolny Internet, błędy przy uruchamianiu systemu Windows 10.
Zmodernizowaliśmy komputery poprzez wymianę pamięci RAM i dysków SSD, a następnie zainstalowaliśmy świeży system wraz z pakietem Office. Kolejnym etapem była instalacja certyfikatów OSE.
Po zakończeniu prac komputery działają błyskawicznie, a Internet przesyłany jest z pełną prędkością 100 Mb/s.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli – województwo podkarpackie

10.05.2021

Serwis i modernizacja szkolnej pracowni komputerowej.

Dostarczyliśmy nowy serwer do pracowni komputerowej, a następnie skonfigurowaliśmy szkolną sieć informatyczną pod Internet OSE.

Dzięki serwerowi nauczyciel może przesyłać pliki i prace do uczniów ze swojego komputera,
a uczniowie w odpowiedzi wysyłają sprawdziany.

Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – województwo podkarpackie

15.03.2021

Pracownia komputerowa dla szkoły.

Dostarczyliśmy 15 stanowiskową pracownię wraz z serwerem Dell T140 z zainstalowaną MEN-owską wersją Windows Serwer 2019.

Dzięki serwerowi ze szkolną wersją Windows nauczyciel wysyła prace do uczniów, a w odpowiedzi otrzymuje sprawdziany.  Mobilne konta uczniowskie zapewniają dostęp do swoich dokumentów z każdego komputera po zalogowaniu.

Wraz z pracownią szkoła otrzymuje dożywotnie wsparcie techniczne.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupnie – województwo mazowieckie

01.02.2021

Sieć komputerowa w szkole.

Wykonaliśmy sieć komputerową w budynku szkoły umożliwiającą korzystanie z dziennika elektronicznego.
Do każdej sali doprowadziliśmy okablowanie zakończone gniazdem Internetowym. Dodatkowo w sali gimnastycznej oraz w stołówce zamieściliśmy punkty dostępowe WiFi umożliwiające korzystanie z bezprzewodowego Internetu. Sieć jest bezobsługowa – uruchamia się automatycznie po zaniku napięcia, celowym wyłączeniu i innych podobnych przypadkach.

Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie Ośrodku – województwo mazowieckie

7 grudnia 2020

Modernizacja szkolnej pracowni komputerowej.

Pracownię zastaliśmy z typowymi bolączkami. Wolne uruchamianie i działanie, brak Internetu,
nieaktualny system Windows.

Wszystkie komputery zostały wyczyszczone, zmodernizowane, a następnie zainstalowaliśmy Windows 10 Professional. Dostarczony serwer z Windows serwer 2019 standard EDU jest skonfigurowany zgodnie
ze specyfikacją MEN. Mobilne konta uczniów, komunikacja nauczyciel – uczeń zapewniają komfort nauczania.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach – województwo opolskie

24.11.2020

Rewitalizacja pracowni komputerowej.

Zastaliśmy kilkuletnie komputery z systemem Windows 7, które działały bardzo wolno. Każdy komputer pracował osobno. Nauczyciel chcąc przesłać prace do uczniów musiał podejść z pendrive do każdego komputera.

Zmodernizowaliśmy komputery poprzez wymianę dysków na SSD oraz zainstalowaliśmy Windows 10 Professional. Dostarczyliśmy serwer, aby nauczyciel mógł przesyłać pliki w prosty sposób ze swojego komputera do wszystkich uczniów. Uczniowie mogą także wysyłać sprawdziany do nauczyciela.
Pracownia zyskała drugą młodość – nastąpił wzrost prędkości uruchamiania komputera z 2,34 min do 23 sekund. Natomiast po uruchomieniu komputera programy uruchamiają się błyskawicznie. Wcześniej trzeba było czekać i czekać..

 

Zespół Szkół w Brzozówce – województwo kujawsko-pomorskie

6.11.2020

Nowa pracownia komputerowa.

Dostarczyliśmy nową 10 stanowiskową pracownię komputerową, która zastąpiła
wysłużona pracownię SBS z 2007 roku.
Nowa pracownia SBS posiada znaną funkcjonalność MENowską. Zachowaliśmy strukturę kont mobilnych, a przesyłanie plików od nauczyciela odbywa się za pomocą wbudowanych narzędzi.