IX Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu

Dostarczyliśmy 24 stanowiskową pracownię komputerową wyposażoną
w serwer SBS.
Podstawowe funkcjonalności pracowni:
– każdy nauczyciel i uczeń posiada swoje konto
– nauczyciel wysyła prace ze swojego komputera do uczniów i otrzymuje sprawdziany
– uczniowie nie mają podglądu do prac innych uczniów