VAT 0%

Dostawa sprzętu komputerowego dla szkół 0% VAT

Na podstawie „Ustawy o podatku od towarów i usług” z dnia
11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku
w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

  • dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze),
  • dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Stawka 0% dotyczy dostawy następujących towarów:

Poz. Nazwa towaru
1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
2. Drukarki
3. Skanery
4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

 

Zastosowanie obniżonej stawki VAT (0%) dla sprzedaży sprzętu komputerowego przeznaczonego dla placówek oświatowych, jest możliwe po dostarczeniu w trzech egzemplarzach:

1. Zamówienia od placówki oświatowej nabywającej sprzęt komputerowy
2. Zaświadczenia organu prowadzącego placówkę oświatową od zamawiającego. Zaświadczenie to powinno zawierać potwierdzenie, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną. Przez właściwy organ należy rozumieć podmiot uprawniony do zakładania i prowadzenia placówki oświatowej.

Zapraszamy do pobrania: