ZS-P w Zawoi Mosorne – województwo małopolskie

14.02.2018

Sieć WiFi w szkole.

Ze względu na wprowadzany dziennik elektroniczny potrzebny jest Internet w całej szkole. Dyrekcja zdecydowała się na sieć WiFi. Wykonaliśmy pomiary i zaprojektowaliśmy sieć w taki sposób, żeby swym zasięgiem objęła wszystkie klasy.
Sieć WiFi wykonana jest na punktach dostępowych TP-Link z zarządzaniem dostępu i zmiany haseł na jednym komputerze. Przejrzysty interfejs pozwala na modyfikacje sieci nie tylko przez informatyków.

Plan budynku oraz zaznaczone czerwoną strzłką połączenia do sieci WiFi