Zespół Szkolno Przedszkolny Dąbrowica – województwo podkarpackie

09.05.2018

Rewitalizacja pracowni komputerowej.

Pracownia komputerowa odebrana w 2008 roku na Windows Vista przestała działać. Serwer uruchamiał
się ostatnio bardzo długo i z błędami. Stacje uczniowskie działały wolno i były trudności z logowaniem
i zapisywaniem prac.

Rewitalizacja przywróciła szybkość i sprawność pracowni komputerowej.
Prace objęły instalację serwera z najnowszej kolekcji SBS oraz rozszerzenie pamięci,
a także przeinstalowanie wszystkich komputerów w pracowni.