Zespół Szkół w Kłoczewie – województwo lubelskie

24.10.2016

Serwis pracowni szkolnej SBS dostarczonej w 2008 roku.

Półgodzinne uruchamianie serwera w połączeniu z jego częstym zawieszaniem uniemożliwiało nauczanie. Braki Internetu i powolne działanie systemów na komputerach uczniowskich to tylko niektóre z jej bolączek.

Reinstalacja pracowni (serwera oraz wszystkich komputerów) modernizacja serwera niewielkim kosztem przywróciło jej pełna sprawność.

Teraz serwer uruchamia się w 4 minuty, a stacje uczniowskie logują w kilka sekund.

Zdjęcia w trakcie prac serwisowych.1 2