Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie – województwo lubelskie

24.10.2017

Dostawa pracowni komputerowej Dell Intel® Core™ i5 do szkoły.

Dostarczyliśmy do szkoły nowy serwer i 10 stanowisk komputerowych
z Windows 10 Professional.
Do nowej pracowni dołączyliśmy komputery, które szkoła otrzymała w 2008 z EFS –
wcześniej je zmodernizowaliśmy.

Teraz szkoła dysponuje 20 stanowiskową pracownią zarządzaną przez szybki serwer.