Szkoła Podstawowa w Sokółkach – województwo warmińsko-mazurskie

06.06.2019

Serwis pracowni komputerowej w szkole.

Trwa wakacyjna akcja serwisowa szkolnych pracowni komputerowych odebranych w latach 2004 – 2008
z EFS na terenie całego kraju.

Przeinstalowaliśmy i naprawiliśmy serwer z najnowszej kolekcji SBS.
Została rozszerzona pamięć RAM oraz przeinstalowane wszystkie komputery uczniowskie.

Przywróciliśmy pełną sprawność pracowni komputerowej.