Publiczna Szkoła Podstawowa w Antoniowie – województwo podkarpackie

05.03.2018

Serwis szkolnej pracowni komputerowej.

Przerwy dostawy prądu spowodowały uszkodzenie systemu serwera.
Sprzętowo ocalał, ale system nie uruchamiał się.

Prace serwisowe objęły zainstalowanie systemu serwera oraz dodanie do domeny komputerów w pracowni. Dodatkowo uruchomiliśmy dwa niedziałające komputery i wymieniliśmy monitor. Teraz pracownia posiada 15 stanowisk uczniowskich.
Dyrektor szkoły kupił urządzanie podtrzymujące zasilanie serwera UPS, aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości.