Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 w Warszawie

25.05.2016

Pracownia z 2008 roku została doposażona w 3 komputery z Windows 10 Pro.
Wszystkie komputery pracują w domenie pod kontrolą serwera z SBS edycja lato 2010.
Reinstalacja objęła serwer i wszystkie komputery w pracowni.

12