Wzmocnienie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych – lipiec 2010

Lipiec 2010

Ministerstwo Sprawiedliwości jest beneficjentem Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego realizowane są trzy projekty na łączną kwotę 12 200 492 euro (w tym z NMF: 10 370 418 euro). 

Pierwszy z projektów to projekt PL0050: „Wzmocnienie sądownictwa poprzez informatyzację wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych” . Wartość tych działań projektu, które są dofinansowywane ze środków NMF, wynosi 5 900 000 euro, z czego 5 015 000 euro z budżetu NMF. Okres realizacji: kwiecień 2008 – kwiecień 2010. W ramach tego projektu realizowane są dwa działania: 
1) zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta (NKW) w 100 wydziałach ksiąg wieczystych objętych projektem- w toku; 
2) szkolenia komputerowe dla pracowników wydziałów objętych projektem- zrealizowane.

PS Pracownie Szkolne jest podwykonawcą projektu na terenie województwa łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, gdzie kompleksowo wdraża projekt.