Integracja pracowni informatycznych w szkołach – maj 2008

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 15 kwietnia 2008r. umowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, a  konsorcjum firm Betacom S. A. (Lider Konsorcjum) i MCSI Ltd. Sp. z o.o.  (Członek Konsorcjum) na łączną kwotę brutto 42 725 446,98 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć zł 98/100).

Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i integracja sprzętu komputerowego w 929 pracowniach komputerowych w szkołach na terenie Regionu I (zadanie A) obejmującego województwa dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie oraz prowadzenie serwisu gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od daty dostawy.  
Termin realizacji umowy został określony na 56 dni od dnia podpisania umowy.

PS Pracownie Szkolne wykona integrację w 225 szkołach województwa śląskiego i opolskiego.