Integracja pracowni informatycznych w szkołach – maj 2007

Firma MCSI Ltd. Po raz kolejny wygrała przetarg na dostawę pracowni komputerowych w szkołach. Przedmiotem umowy jest dostawa pracowni komputerowych, ich instalacja i integracja wszystkich elementów w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach policealnych oraz przyłączenie ich do istniejącej sieci telekomunikacyjnej. PS Pracownie Szkolne jako sprawdzona firma i specjalizująca się w zleceniach na rzecz MEN, po raz czwarty znalazła się na pozycji lidera podwykonawcy.

Integracja obejmie 146 szkół na terenie województwa śląskiego.
Jestem zaszczycony mogąc współpracować z kompetentnymi ludźmi.
Piotr Mackiewicz