Integracja pracowni informatycznych w szkołach – maj 2006

Spółka ABG Ster-Projekt S.A. podpisała z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu umowę na wyposażenie pracowni internetowych w 1327 szkołach o wartości 63.852.637 zł. brutto. Przedmiotem umowy jest dostawa pracowni internetowych do 1327 szkół znajdujących się na terenie regionu obejmującego województwa mazowieckie, podlaskie i lubelskie, ich instalacji, przyłączeniu do istniejącej sieci Internet oraz integracji ich wszystkich elementów.Zgodnie z umową pracownie zostaną wyposażone w zestawy komputerowe z oprogramowaniem (łacznie 17.870 PC), wideoprojektory, skanery i notebooki.Projekt zaliczyć należy do najwiekszych wdrożen informatycznych w MENiS o krótkim terminie realizacji – 01.12.2005 roku.

PS Pracownie Szkolne jest bezpośrednim podwykonawcą prac instalatorskich w omówionym projekcie.