Integracja pracowni informatycznych w szkołach – listopad 2007

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 29 listopada 2007r. umowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, a  konsorcjum firm MCSI Ltd. Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) i Betacom S. A. (Członek Konsorcjum) na łączną kwotę brutto 13 159 631,34 zł (słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 34/100 zł). Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i integracja internetowych centrów informacji multimedialnej (ICIM) w 811 bibliotekach szkolnych na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego oraz prowadzenie serwisu gwarancyjnego w okresie 36 miesięcy od daty dostawy.

PS Pracownie Szkolne wykona integrację w 112 szkołach województwa podlaskiego.