Integracja pracowni informatycznych w szkołach – lipiec 2006

Konsorcjum ABG Ster-Projekt S.A.,MCSI Ltd. Sp. z o. o. i Softbank Serwis Sp. z o. o. wygrało przetarg MEN na dostawę internetowych centrów do bibliotek na kwotę 19 719 902,03 zł brutto

Przedmiotem przetargu była dostawa internetowych centrów informacji multimedialnej (ICIM) do bibliotek szkolnych, ich instalacja, przyłączenie do istniejącej sieci Internet oraz integracja wszystkich elementów. Konsorcjum wyposaży w centra internetowe biblioteki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lódzkiego i mazowieckiego. PS Pracownie Szkolne po raz trzeci będzie podwykonawcą w integracji pracowni internetowych w szkołach na terenie województwa mazowieckiego.

Czujemy się zaszczyceni, że kolejny raz możemy realizować projekty dla lidera rynku informatycznego.