Wakacyjna akcja „Windows 11 na komputerach szkolnych”.

Informujemy o możliwości przeprowadzenia bezpłatnej aktualizacji do Windows 11 Pro na komputerach. Licencja na system jest bezpłatna, a kosztem jest jedynie wykonanie prac instalacyjnych.

24 czerwca 2024 rozpoczęliśmy wakacyjną akcję przygotowania szkolnych pracowni komputerowych do nowego roku szkolnego uwzględniającą nowy system.

Informacja dotyczy wszystkich rodzajów pracowni komputerowych i wiek komputera nie jest ograniczeniem. Ważne, żeby posiadał procesor Intel i3, i5 lub i7, dysk SSD oraz min. 8 GB RAM. Jeżeli komputer nie spełnia wymagań sprzętowych przeprowadzamy modernizację na miejscu w szkole.

Akcja polega na przeinstalowaniu wszystkich komputerów uczniowskich w pracowni na Windows 11 Pro oraz instalacji Office, Gimp, Scratch etc.
Efektem wykonanych prac jest przywrócenie pełnej sprawności i szybkości pracowni komputerowej.

Licencja Windows 11 Pro jest bezpłatna. Natomiast koszt wykonania prac to 1800 zł brutto.

W cenie jest przyjazd do szkoły technika i wykonanie wszystkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych.
Płatne na podstawie faktury z terminem 14 dni. Podana cena dotyczy całej pracowni komputerowej składającej się z dziesięciu komputerów.

Zgłoszenia i pytania proszę kierować na telefon infolinii 801 801 851
lub kom. 518 042 146 oraz e-mail kontakt@pracowniekomputerowe.pl